Webinar với Kaya

 

HỘI THẢO TƯƠNG TÁC TRÊN internet VỀ GIẢI Mã GIẤC MƠ - DẤU HIỆU - BIỂU TƯỢNG VỚI Kaya
 

Mỗi tháng hai lần vào lúc 9:30 sáng (giờ New York) - 14:30 chiều (giờ London) - 19:00 tối (giờ Mumbai) - 20:00 tối (giờ Hà Nội). Bạn có thể tham dự một hội thảo trên mạng, chỉ một lần hoặc nhiều lần, hoặc đăng ký cho một quý, 6 tháng, hoặc toàn bộ, như bạn muốn.  

Gặp gỡ Kaya trực tiếp trên internet và thông qua tính năng 'chat', bạn có thể nói với ông trong những buổi hội thảo: bạn có thể đặt câu hỏi, yêu cầu giải mã giấc mơ, dấu hiệu và biểu tượng trực tiếp... một cơ hội duy nhất trên thế giới để học hỏi về những giấc mơ và những biểu tượng... chia sẻ hay đơn giản là lắng nghe, một cách thầm lặng, đồng thời cùng với mọi người từ một số nước khác.

Lưu ý: Để được Kaya giải mã trong hội thảo, những người tham dự có thể gửi những giấc mơ của họ về địa chỉ sau: webinar@ucm.ca

Ngôn ngữ của hội thảo là tiếng Anh.