Khóa đào tạo DSSI - Chương trình Chứng nhận Quốc tế

  • DSSI Training

 

Khóa ĐÀO TẠO GIẢI MÃ GIẤC MƠ, DẤU HIỆU VÀ BIỂU TƯỢNG (DSSI Training)

Dựa trên công trình nghiên cứu của Giảng viên Kaya & Christiane Muller hơn 20 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu & Giảng dạy Universe/City Mikaël (UCM) hân hạnh mang đến chương trình đào tạo Giải mã Giấc mơ, Dấu hiệu và Biểu tượng; dành cho tất cả những ai mong muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực này để hiểu về chính bản thân, cũng như muốn trở thành nhà trị liệu hoặc chuyên gia, giảng viên được công nhận bởi UCM.

Chương trình học bằng tiếng Anh từ tháng 2 đến tháng 11 hàng năm. 
Chương trình DSSI tiếp theo sẽ bắt đầu trong tháng 2 năm 2022

Chúng tôi nhận Đăng ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 (số lượng đăng ký có hạn) 

 

 

Download the flyer of the DSSI Training Course