Tìm Thiên thần Hộ mệnh của bạn

Ví dụ, 2021-07-25
Ví dụ, 08:31

Thiên thần không phải là một sinh vật nhỏ có đôi cánh, mà tượng trưng cho thời kỳ tiến hóa tiếp theo của loài người... cho khả năng mơ, chu du và kích hoạt tâm thức đa chiều của chúng ta.  — Giảng viên Francis L. Kaya & Christiane Muller

Khi chào đời, ngày sinh của mỗi người sẽ tương ứng với ba Thiên thần Hộ mệnh, dẫn dắt chúng ta phát triển những phẩm chất (hay điểm mạnh) và chuyển hóa những biến dạng (hay điểm yếu) ở đời sống này.

1. Thiên thần Hộ mệnh về Thể chất

Thiên thần Ngày sinh về Thể chất liên quan đến thế giới hành động. Thiên thần này được dựa trên ngày & tháng sinh. Chúng ta có thể tra cứu trong Lịch Thiên thần số 1 (Lịch Thiên Thần # 1).

2. Thiên thần Hộ mệnh về Cảm xúc

Thiên thần Ngày sinh về Cảm xúc liên quan đến thế giới cảm xúc và tình cảm. Thiên thần này được dựa trên ngày & tháng sinh. Chúng ta có thể tra cứu trong Lịch Thiên thần số 2 (Lịch Thiên Thần # 2).

3. Thiên thần Hộ mệnh về Trí tuệ

Thiên thần Ngày sinh về Trí tuệ liên quan đến thế giới tư duy và suy nghĩ. Thiên thần này được dựa trên giờ sinh. Chúng ta có thể tra cứu trong Lịch Thiên thần số 3 (Lịch Thiên Thần # 3).

Lịch Thiên thần mang ý nghĩa sâu xa hơn Chiêm tinh cơ bản vì Lịch Thiên thần vận hành giúp hiểu rõ mặt biểu tượng trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, trẻ em thường đến trường lúc 8 giờ sáng, ăn trưa, rồi về nhà và ngủ sớm vào buổi tối. Chúng ta sinh ra ở đất nước nào thì cũng đều có những cách sinh hoạt tương đồng. Thời gian sinh của chúng ta cũng vậy. Do đó, chúng ta sử dụng thời gian địa phương để dò tìm Thiên thần Ngày sinh về Trí tuệ của mình. Lịch Thiên thần có thể áp dụng ở mọi quốc gia trên thế giới.

Quá trình làm việc với các Trạng thái Tâm thức Thiên thần sẽ giúp đi đến tổng hợp những Phẩm chất và Tri thức không chỉ của ba Thiên thần này đại diện mà còn là của toàn bộ 72 Thiên thần.

Tìm đọc thêm: The Book of Angels, The Hidden Secrets (Cổ học Thiên thần, Những Bí mật Ẩn giấu) của các giảng viên quốc tế UCM Kaya và Christiane Muller. 
Tham khảo: chuyên mục Sách (Books section) và chuyên mục Âm nhạc (Musics section) về Thiên thần, Giấc mơ, Dấu hiệu và Biểu tượng.